MODEL BARCELONA. Quaderns de gestió
M. Hernández Maluquer, E. Monfort Barril i M. Rojo Torrecilla
Pàgs. 80
14,00
Josep M. Lahosa i Paz Molinas Sanz
Pàgs. 84
14,00
Pàgs. 128
14,00
Pàgs. 72
14,00
Pàgs. 60
14,00
Pàgs. 68
14,00
Pàgs. 48
14,00
Pàgs. 68
14,00
Pàgs. 52
14,00
Pàgs. 56
14,00
Pàgs. 60
14,00
Pàgs. 64
14,00
1 
Dos campus d'excel·lència internacional