FORA DE COL·LECCIÓ
Salvatore Marino, Caterina Pibernat i Teresa Vinyoles
Pàgs. 72
14,00
Domènec Corbella (coord.)
Ching-Hua Liao
Pàgs. 56
K. S. Douglas, S. D. Hart, C. D. Webster y H. Belfrage.
K. Arbach-Lucioni y A. Andrés Pueyo
Pàgs. 158
26,00
Stephen D. Hart, P. Randall Kropp y D. Richard Laws.
I. Loinaz, T. Nguyen. J.C. Navarro y A. Andrés-Pueyo
Pàgs. 152
26,00
Autores varios
Pàgs. 260
90,00
A. Andrés-Pueyo, Sandra López y Grup d'Estudis Avançats en Violència (GEAV)
Pàgs. 94
26,00
Ed Hilterman, A. Andrés-Pueyo y Grup d'Estudis Avançats en Violència (GEAV)
Pàgs. 122
26,00
1 
Dos campus d'excel·lència internacional