Publicacions institucionals
Vicerectorat de Recerca
Pàgs. 88
Vicerectorat de Recerca
Pàgs. 88
Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 144
13,92
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 201
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 201
Universitat de Barcelona
Pàgs. 8
1,00
Relacions Institucionals i Protocol
Pàgs. 30
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Pàgs. 201
Máster en Estudios Internacionales
Pàgs. 123
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 18
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 17
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 19
Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona
Pàgs. 20
3,00
Universitat de Barcelona
Pàgs. 46
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Pàgs. 46
Saul Perlmutter / Ramón Canal i Pilar Ruiz-Lapuente
Pàgs. 60
David Gozal / Ramon Farré
Pàgs. 54
1 2 3 4 5  ... 
Dos campus d'excel·lència internacional